Diagnosi

Per realitzar aquesta diagnosi es realitzarà amb l’eina Selfie, una eina gratuïta, personalitzable i molt fàcil d’utilitzar, creada per la Comissió Europea, per ajudar als centres educatius a fer una diagnosi del seu grau d’implementació de les tecnologies digitals. Amb totes les respostes recollides de la comunitat educativa, l’eina genera un informe molt visual i interactiu que pot ser de molta utilitat per definir objectius, formular un pla d’acció i fixar prioritats. 

Resum del Selfie.

Els punts més forts segons tota la comunitat educativa (amb més d’un 7 sobre 10) han sigut “Infraestrucutra i equips” i “Pedagogia: suports i recursos”. Això és degut a que totes les aules disposen d’ordinadors propis de l’institut per l’alumnat i que la majoria de matèries que es fan es treballen sense llibre, amb recursos als diferents EVAs que s’utilitzen a l’institut.

Resultats del Selfie (sobre 5) per categòries

 

 

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info