IFE

Tríptic informatiu

Itineraris formatius específics

DESCRIPCIÓ

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en vendes i atenció al públic, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

CONTINGUTS

Mòduls professionals:

PRIMER CURS

 • Iniciació a l’activitat laboral: 385 hores
 • Vida saludable i cura d’un mateix: 210 hores
 • Comunicació i relacions interpersonals: 210 hores
 • Tutoria:70 hores

SEGÓN CURS

 • Tècniques bàsiques de marxandatge: 245 hores
 • Atenció al client: 140 hores
 • Viure en entorns propers: 175 hores
 • Ús d’establiments i serveis: 140 hores
 • Organització de les empreses: 105 hores
 • Tutoria: 70 hores

TERCER CURS

 • Preparació de comandes i venda de productes: 140 hores
 • Treballs de reprografia: 245 hores
 • Organització personal: 175 hores
 • Activitats comunitàries: 140 hores
 • Món laboral: 105 hores
 • Tutoria: 70 hores

QUART CURS

 • Participació ciutadana: 140 hores
 • Desenvolupament en el lloc de treball: 140 hores
 • Formació en centres de treball (FCT): 385 hores
 • Tutoria: 70 hores

CONTINUITAT

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció del certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides.
Al món laboral, com Auxiliars en:

 • Marxandatge.
 • Atenció al client.
 • Venda.
 • Treballs en reprografia.

Legislació

 • ACORD GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.
 • RESOLUCIÓ ENS/1076/2017, de 16 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info