Tramitar Títols

Que cal fer per sol·licitar el títol els alumnes de Batxillerat i de cicles formatius.

Si es necessita el títol per qualsevol cosa en un futur immediat (Juny a setembre) s’haurà de sol·licitar el títol fora de les dates de matricula ordinària.

Per sol·licitar el títol s’haurà de portar el document nacional d’identitat i còpia de les notes, a la secretaria de l’Institut. En aquestes dependències us donaran un full amb el qual s’haurà d’anar a la Caixa de pensions i abonar una quantitat, en concepte d’expedició de títol. Una vegada segellat per aquesta entitat, haureu de retornar-lo a la secretaria de l’Institut per acabar de diligenciar-lo.

Us donaran un resguard, que a efectes legals equival al títol, no el podeu perdre, donat que s’haurà de bescanviar per l’original. El títol original triga una mitjana de tres anys en arribar.

Cal recordar que d’un any a un altre aquest preu pot variar.

Els alumnes d’ESO no han de sol·licitar el títol.

Secretària

Preu a març de 2017

Especialitat Preu Preu família nombrosa

Batxillerat 66,90 € 33,45 €

Cicle de grau mitjà 66,90 € 33,45 €

Cicle de grau superior 74,95 € 37,48 €

Per tal de tramitar títols de qualsevol estudi finalitzat  del curs 2022-2023 heu de reservar dia i hora al següent enllaç:

Reserva dia i hora

Us recordem que durant el mes de juliol no es podran tramitar títols 

Documents per a la tramitació de títol

 

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info