Protecció de Dades

Des de l’Institut Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, volem fer difusió dels drets d’accés, rectificació, supressió (o oblit), oposició i limitació del tractament per garantir una informació adequada a la ciutadania sobre els seus drets, amb relació a les seves dades personals i, com exercir-los.

A la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades podeu consultar quins són els drets i en què consisteixen

També podeu consultar els comentaris dels termes claus del Reglament general de protecció de dades (RGPD) al TERMCAT

Qui pot exercir aquests drets?

La persona afectada o un representant en nom seu, si es tracta de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

On s’ha de presentar la sol·licitud ?

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud a la secretaria de l’Institut Llobregat:

  • Institut Llobregat
    • c/ d’Enric Prat de la Riba, 11-17
    • 08901 – L’Hospitalet de Llobregat

Com han d’exercir el seu dret?

Han d’emplenar el formulari de sol·licitud corresponent.

Termini de resposta

El termini és d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més, en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info