Qui som?

L’Institut Llobregat és un centre educatiu públic que compta amb una història de 70 anys al servei de la ciutat i la comarca, i que s’ha adaptat als canvis educatius i tecnològics que ha sofert la societat catalana. El nostre Projecte Educatiu defineix l’Institut com un centre educatiu al servei de la societat que té els següents trets d’identitat:

  1. Inclusiu: en el marc dels principis generals de l’educació inclusiva, l’atenció al alumnat ha de tenir lloc, sempre que per les seves característiques sigui possible i adequat, en l’entorn escolar ordinari del centre , proporcionant-los el suport necessari per possibilitar-los l’accés als entorns i activitats generals i als aprenentatges escolars i l’assoliment de les competències bàsiques.
  2. Pluralista: perquè potenciem en el nostre alumnat aquells valors que els permeten construir una societat basada en la convivència, el respecte i la igualtat.
  3. Renovador i de qualitat: perquè integrem les noves tecnologies en el procés d’aprenentatge i prioritzem un gran nivell de coneixements sense oblidar la formació integral de la persona.
  4. Laic: L’Institut Llobregat és un centre aconfessional que es manté al marge de tot tipus d’influència doctrinal i es manifesta independent de qualsevol condicionament religiós.
  5. Democràtic: perquè defensem els mètodes participatius a l’ensenyament i preparem per inserir l’alumnat a la societat col·laborant en la seva millora.
  6. Català: perquè som conscients de la realitat del nostre país i entenem la cultura com una realitat dinàmica i pluralista.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info