Eleccions al Consell Escolar

S’ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/3014/2023 que estableix el calendari i el procés de renovació parcial dels membres del Consell Escolar.

El Consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la Comunitat Educativa en el govern del centre, hi ha representats de tots els col·lectius que intervenen en la Comunitat Educativa. Els membres són elegits per un període de quatre anys i es renova per meitats cada dos anys.

Acta de convocatòria eleccions 2023

Calendari i lloc de les eleccions