Inici de curs 2021-2022

Presentació alumnat i començament de classes

DATAHORAGRUPS
13/99 h1r GME i GMM (grup matí)
13/910 h2n GME i GMM (grup matí)
13/916:30h1r GME (grup tarda)
13/917:30h2n GME (grup tarda)
13/99 h1r CFGB
13/910 h2n FPB
13/99 hPFI
13/99 hIFE (1r)
13/910 hIFE (2n, 3r i 4t curs)
20/916:30h1r Grau Superior de tots els Cicles
20/917:30h2n Grau Superior de tots els Cicles