Matriculació nous alumnes Grau mitjà

 A continuació hi ha informació important que cal llegir per tal de formalitzar la matrícula:

 Hauries de demanar cita per formalitzar la matrícula en aquest enllaç:
 
Per poder validar la teva sol·licitud es requereixen els següents documents:
  • Documentació acreditativa de la identitat (DNI / NIE o PASSAPORT)
  • Documentació acreditativa de la identitat dels tutors (pare, mare, tutor/a o guardador/a ) en cas d’alumnes menors d’edat
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació en cas d’alumnes menors d’edat
  • Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Targeta sanitària individual
  • Resguard abonament 45€ en concepte de material. El compte corrent es pot trobar dins dels documents annexats.
  • Dos fotografies tipus DNI 
La documentació que vas aportar a la preinscripció no cal que la tornis a lliurar.
Per poder acreditar que disposes dels requisits acadèmics d’accés:
Resguard acreditatiu de la tramitació del títol de graduat/da o de la prova d’accés o credencial d’homologaciód’estudis estrangers o certificat de superació de Grau Bàsic o títol de Grau Bàsic o certificat de superació de PFI
 
Documentació que has d’omplir:
Descarregueu els documents annexats (segons l’estudi), els ompliu i signeu. En el cas d’alumnes menors d’edat la documentació la signen els pares o tutors legals.
 
Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al centre.