Acte públic de gestió de la llista d’espera

EE10 matí. Cicle Formatiu de grau mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 

En el procés de gestió de la llista d’espera procedirem a l’adjudicació de les vacants en un acte públic el proper dijous 21 de juliol a les 10 hores.

A l’acte ha d’assistir la persona interessada, en cas de no ser possible podrà fer-ho qualsevol altra en representació degudament autoritzada.

La no assistència a l’acte d’assignació suposa la pèrdua del dret a l’assignació de plaça.

Hi ha 8 vacants i 11 preinscrits en llista d’espera ordenats.